ఫిట్ ఇండియా క్విజ్ , -22 పోటీల్లో కెన్నెడీ గ్లోబల్ స్కూల్ విద్యార్థులు విజయం సాధించారు. రాష్ట్రం నుంచి జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికైన కెన్నెడీ గ్లోబల్ విద్యార్థులు ఎస్. మోహిని, అద్వైత్ హర్ కారలకు రూ. 25 వేల బహుమతిని కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ థాకూర్ అంద జేశారు. స్కూల్ యాజమాన్యానికి రూ. 2.50 లక్షలు అందజేసి ప్రశంసించారు
Kennedy High the Global School participated in the National Fit India Quiz 2022 and was on the 36 winners reaching the National rounds, representing Telangana state. The Felicitation ceremony was held in Mumbai on July 23. Union Minister of Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur felicitated the school students who won the state-level rounds. A total of 120 roundsREAD MORE
Fit India Quiz 2022 is India's biggest quiz on sports and fitness with a cash prize of Rs 3.25 crore for schools and students. From the state of Telangana, 112 schools participated and out of which four teams made their way into the state finals, conducted in June 2023. Of the four teams, Kennedy High the Global School team wasREAD MORE
The coronavirus pandemic forced us to close the school and like all others, initially we too were uncertain as to what steps needed to be taken so that the teaching and learning process is not hampered. However, within a few days Kennedy High family rallied to start online teaching and virtual meetings and discussions were held with the teachers. ToREAD MORE